Condicions generals de venda d'entrades i accésEls termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen les condicions de venda d’entrades per als festivals Sónar+D, Sónar de Dia i Sónar de Nit promogut i organitzat per la mercantil ADVANCED MUSIC, S.L. (l’Organització), el domicili social de la qual es troba al carrer Zamora 45-47 6è1a, 08005 de Barcelona, amb lloc web www.sonar.es, i proveïda de C.I.F. B-66699216, que figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 45234, foli 49, fulla B 481219, Inscripció 1a. Per a qualsevol consulta, pots dirigir-te al formulari de contacte. L’adquisició, possessió, ús o intents d’ús de l’entrada representa l’acceptació de les següents condicions. L’Organització es reserva el dret a modificar les presents condicions generals, i en aquest cas, notificarà per correu electrònic als titulars d’entrades si algun canvi afecta materialment als seus drets com a consumidors:
 1. Tipus d’entrada


 

 1. SonarPass (Abonament 3 Dies / 2 Nits): Atorga dret a l’accés a les activitats de Sónar de Dia (a partir de les 15h) i Sónar de Nit. Sónar de Nit: Un cop abandonat el recinte, aquesta entrada no dóna dret a tornar a entrar. No dóna accés als concerts que se celebren fora dels recintes de Fira Montjuïc i Fira Gran Via.
   
 2. SonarPass VIP (Abonament 3 Dies / 2 Nits VIP): Atorga dret a l’accés a les activitats de Sónar de Dia (a partir de les 15h) i Sónar de Nit, a les àrees VIP i al Lounge Bar. No dóna accés als concerts que se celebren fora dels recintes de Fira Montjuïc i Fira Gran Via.
   
 3. Entrada 2 Nits: Atorga dret a l’accés de les activitats de Sónar de Nit. Sónar de Nit: Un cop abandonat el recinte, aquesta entrada no dóna dret a tornar a entrar. No dóna accés als concerts que se celebren fora dels recintes de Fira Montjuïc i Fira Gran Via.
   
 4. Entrada 2 Nits VIP: Atorga dret a l’accés de les activitats de Sónar de Nit i a les àrees VIP del recinte de Fira Gran Via. No dóna accés als concerts que se celebren fora dels recintes de Fira Montjuïc i Fira Gran Via.
   
 5. Entrada Sónar de Dia: Atorga dret a l’accés a les activitats de Sónar de Dia durant 1 dia a Fira Montjuïc.
   
 6. Entrada Sónar de Dia VIP: Atorga dret a l’accés a les activitats de Sónar de Dia durant 1 dia a Fira Montjuïc, a l’àrea VIP d’aquest recinte i al Lounge Bar.
   
 7. Entrada Sónar de Nit: Atorga dret a l’accés a les activitats de Sónar de Nit durant 1 nit a Fira Gran Via. Un cop abandonat el recinte, aquesta entrada no dóna dret a tornar a entrar.
   
 8. Entrada Sónar de Nit VIP: Atorga dret a l’accés a les activitats de Sónar de Nit durant 1 nit a Fira Gran Via i a les àrees VIP d’aquest recinte.
   
 9. SonarPass+D: Atorga dret d’accés a totes les activitats professionals de Sónar+D, així com a les activitats de Sónar de Dia i de Sónar de Nit i al Lounge Bar. No dóna accés als concerts que se celebren fora dels recintes de Fira Montjuïc i Fira Gran Via.
   
 10. Sónar by Day Pass: Atorga dret d’accés a totes les activitats professionals de Sónar+D, així com a les activitats de Sónar de Dia i al Lounge Bar. No dóna accés als concerts que se celebren fora dels recintes de Fira Montjuïc.
   
 11. SonarPass+D VIP: Atorga dret d’accés a totes les activitats professionals de Sónar+D, així com a les activitats de Sónar de Dia i de Sónar de Nit, a les àrees VIP i al Lounge Bar. No dóna accés als concerts que se celebren fora dels recintes de Fira Montjuïc i Fira Gran Via.
   

Les àrees vip dels festivals tenen aforament limitat.

 

 1. Adquisició d’entrades i admissió al recinte
   
  1. El cost de distribució no està inclòs en el preu de les entrades, excepte a les taquilles del festival. Cada venedor aplica el seu propi cost de distribució. En cas de cancel·lació, total o parcial, de Sónar+D i/o Sónar de Dia i/o Sónar de Nit (excepte per causes fortuïtes i/o de força major i/o qualsevol altra que, estant més enllà del seu control, recomanada per raons de seguretat, prudència i/o risc per a tercers, la cancel·lació del Festival, íntegrament) es retornarà el preu de les entrades, quedant exclòs de la devolució el cost de distribució aplicat pels diferents canals de venda.
    
  2. Les despeses de gestió dels tickets comprats a través de DICE són del 10% sobre el preu de l’entrada (mai superant els 15€).
    
  3. Les entrades només podran ser adquirides en punts de venda expressament autoritzats per l’Organització i un cop adquirida, no serà canviada ni retornat el seu import, excepte en els casos de cancel·lació de Sónar+D i/o Sónar de Dia i/o Sónar de Nit, segons correspongui. Tota entrada esmenada, trencada, o amb indicis de falsificació, autoritzarà l’Organització a privar al seu portador de l’accés a la zona de concerts i activitats. Les entrades són intransferibles - la revenda il·legal està prohibida i pot donar lloc a la cancel·lació de l’entrada sense reemborsament o compensació i/o al fet que es denegui l’entrada al titular de l’entrada o se li expulsi del recinte.
    
  4. El titular d’una entrada accepta i declara conèixer que l’únic sistema de pagament del Festival és a través del sistema Cashless i que, per tant, no podrà realitzar cap pagament per qualsevol altre mitjà a les instal·lacions dels festivals.
    
  5. L’Organització no es fa responsable de les entrades que no s’hagin adquirit a través dels punts de venda telemàtics o presencials oficials o que hagin estat falsificades o duplicades.
    
  6. Un cop realitzada la compra no s’admeten canvis ni devolucions segons l’article 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. La teva entrada quedarà vinculada al teu compte a DICE i guardada a la seva app. Podràs veure la teva entrada si et descarregues l’app de DICE al teu telèfon intel·ligent i inicies sessió amb el teu número de telèfon. En tot cas, és responsabilitat del portador de l’entrada comprovar l’entrada i assegurar-se de l’hora i data de l’esdeveniment.
    
  7. L’Organització adverteix que té implementats procediments tècnics capaços de detectar qualsevol entrada duplicada, fotocopiada o falsificada. L’Organització tindrà dret a denegar l’accés al recinte del portador de l’entrada en cas de detectar qualsevol anomalia en aquesta. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l’eina d’impressió a casa serà perseguida conforme a la legislació vigent, incloent-hi responsabilitats de tipus penal. Tota entrada venuda, transferida, utilitzada o cedida incomplint les condicions podrà ser anul·lada i podrà denegar-se l’entrada o expulsar-se del recinte a tota persona que pretengui utilitzar l’entrada sense reemborsament ni indemnització.
    
  8. Les condicions d’accés i permanència a l’esdeveniment queden subjectes a la normativa que, a cada moment, sigui aplicable per prevenir els contagis pel COVID-19, o qualsevol altra emergència sanitària o d’una altra índole amb conseqüències anàlogues, i que, per consegüent, poden sofrir alteracions a conseqüència de l’aprovació de noves mesures que modifiquin les condicions vigents en el moment de la compra de l’entrada.
    
 2. Accessos
   
  1. Hores de celebració del festival:
    
   1. Sónar de Dia, a Fira Montjuïc: de 15h a 00h (obertura de portes 15h). Només venda online
   2. Sónar de Nit, a Fira Gran Via 2 (L’Hospitalet de Llobregat): de 21:00h a 7:00h (obertura de portes 30 minuts abans).- Horari taquilles: 20h a 05.00h
   3. Sónar+D, a Fira Montjuïc; de 10h a 20h. Només venda online
     
  2. SonarPass/ SonarPass VIP / SonarPass+D / SonarPass+D VIP / Sónar by Day Pass / Entrada Sónar de Dia: Es posarà una polsera a l’arribada al festival. L’Organització no es farà responsable de l’estat de conservació de la polsera, sent responsabilitat de l’assistent la seva cura i conservació. No s’admeten polseres manipulades, espatllades o trencades i en cas d’abandonament temporal del recinte s’haurà de conservar per poder accedir de nou.
    
  3. Entrada 2 Nits: Es posarà una polsera a l’arribada al recinte que s’haurà de presentar les 2 nits per accedir al recinte de Sónar de Nit. L’Organització no es farà responsable de l’estat de conservació de la polsera, sent responsabilitat de l’assistent la seva cura i conservació. No s’admeten polseres manipulades, espatllades o trencades. Un cop abandonat el recinte, la polsera no dóna dret a tornar a entrar durant la mateixa nit, però s’ha de conservar per poder accedir-hi l’endemà.
    
  4. Entrada 2 Nits VIP: Es posarà una polsera a l’arribada al recinte que s’haurà de presentar les 2 nits per accedir al recinte de Sónar de Nit. L’Organització no es farà responsable de l’estat de conservació de la polsera, sent responsabilitat de l’assistent la seva cura i conservació. No s’admeten polseres manipulades, espatllades o trencades. En cas d’abandonament temporal del recinte s’haurà de conservar per poder accedir-hi de nou durant la mateixa nit i per poder accedir-hi l’endemà.
    
  5. Entrada Sónar de Nit: Un cop abandonat el recinte, la polsera no dóna dret a tornar a entrar.
    
  6. Entrada Sónar de Nit VIP: Es posarà una polsera a l’arribada al recinte. En cas d’abandonament temporal del recinte s’haurà de conservar per poder accedir-hi de nou durant la mateixa nit.
    

Totes les entrades i polseres són propietat de l’Organització.

 

 1. Dret d’admissió
   

En aplicació del que s’estableix a l’article 10 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i en l’article 50 del Decret 112/2010, de 31 agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives de Catalunya, l’Organització en la seva condició d’organitzadora de Sónar+D, Sónar de Dia i Sónar de Nit estableix les següents Condicions d’Admissió:

 

 1. L’Organització es reserva el dret d’admissió d’aquelles persones que racionalment pugui presumir-se que vagin a implicar una situació de risc i especialment al posseïdor d’una entrada en cas de detectar en la mateixa qualsevol anomalia o falsificació. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l’entrada serà perseguida conforme a la legislació vigent.
   
 2. Per motius de seguretat no estarà permès entrar als recintes de Sónar+D i/o Sónar de Dia i/o Sónar de Nit amb maletes i bosses grans, motxilles grans, monopatins, càmeres professionals, menjar i beguda. Sí que serà possible accedir amb objectes de menor grandària, com a bosses o motxilles petites i amb cascos de moto. Altres objectes amb els quals no està permès accedir als recintes del festival són: aerosols, drons, disparadors làser, pals selfie i objectes esmolats. Els assistents podran ser registrats conforme a la legislació vigent, no permetent-se l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o prohibits per la normativa.4.3.
   

Especialment, no estan permesos els següents comportaments durant Sónar+D, Sónar de Dia i Sónar de Nit (el seu incompliment pot suposar la denegació de l’entrada o l’expulsió del recinte):

 

a. Pujar-se o romandre dempeus sobre tanques, barreres, arbres, arbustos, murs, tanques de seguretat, rocòdroms, atraccions, estructures temporals, exposicions o edificis;

 

b. Entrar amb bicicletes, monopatins, patinets o vehicles motoritzats personals (excepte en aquest últim cas quan sigui necessari a causa d’una discapacitat);

 

c. Entrada a zones restringides o altres zones a les quals no estigui permès;

 

d. Crowd surfing i moshing o altres actividades insegures similars;

 

e. Entrar amb maletes o bosses/motxilles grans; 

 

f. Entrar amb aliments o begudes (aliments per a bebès que no estiguin a recipients de vidre);

 

g. Entrar amb substàncies il·legals, incloses les noves substàncies psicoactives (comunament conegudes com a “euforitzants legals”) i/o altres drogues considerades insegures, inclòs l’òxid nitrós també conegut com a gas del riure (i globus i/o parafernàlia associada);

 

h. Entrar amb animals que no siguin gossos d’assistència registrats;

 

i. Provocar incendis, participar en ells o llançar objectes al foc;

 

j. Entrar amb botzines d’aire, pals de selfie, llaunes, llanternes xineses, armes/articles perillosos o nocius, focs artificials i bengales, barbacoes, banderes, pancartes, pals, bombones de gas, dispositius portàtils de comunicació com a ràdios, inhibidors de ràdio/escàners i similars; vidre (de qualsevol tipus), megàfons, vuvuzeles, clàxons i altres articles similars capaços de fer molt de soroll, bolígrafs làser, pots d’esprai i qualsevol altre article que considerem insegur o que suposi un risc per a la seguretat pública;

 

k. Entrar amb cartells polítics, religiosos o considerats inapropiats pel Festival;

 

l. Entrar amb paraigües de golf, ombrel·les i similars, taules, cadires, carpes menjador, seients i seients de bastó / bastons de seient;

 

m. Fumar en espais tancats o en espais als quals no estigui permès fumar.

 

Qualsevol assistent, fins i tot un cop hagi accedit al recinte, podrà ser expulsat sense dret a cap reemborsament, per contravenir les indicacions del personal d’Organització de Sónar+D, Sónar de Dia i Sónar de Nit, per causar rebombori, portar o consumir drogues, o per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment i en tot cas de les seves pròpies accions i omissions que poguessin causar a tercers o danys a coses.

 

 1. L’entrada a Sónar+D, Sónar de Dia i Sónar de Nit és per compte i risc del titular i l’Organització no es fa responsable de les pèrdues, lesions o danys soferts a l’esdeveniment, inclosos els danys, robatoris o pèrdues de béns i vehicles de motor, excepte quan la causa es degui a la negligència del festival.
   
   
 2. En cas d’emergència, el posseïdor de les entrades haurà de seguir les instruccions i indicacions dels responsables del festival i/o de la resta del personal.
   
 3. Pot haver-hi càmeres de vídeo-vigilància per motius de salut i seguretat i prevenció de delictes i/o com a part d’un enregistrament que pot distribuir-se (i el titular de l’entrada dóna el seu consentiment sobre aquest tema a l’entrar al recinte.
   
  5. COVID-19 i altres malalties transmissibles
   

a. El titular i/o portador de l’entrada reconeix els riscos coneguts i potencials de COVID-19 (i altres malalties transmissibles) i entén que: (a) aquests riscos no poden eliminar-se per complet i es veuen incrementats per la proximitat a altres persones; (b) existeix un risc inherent i elevat d’exposició a COVID-19 (i altres malalties transmissibles) en qualsevol lloc públic o en el qual hi hagi persones presents; i (c) no existeix cap garantia (expressa o implícita), que no estaran exposats a COVID-19 (o altres malalties transmissibles).

b. L’Organització de Sónar+D, Sónar de Dia i Sónar de Nit es reserva el dret a modificar o eliminar les mesures relatives a COVID-19 i altres malalties transmissibles en qualsevol moment en resposta a les últimes orientacions o legislació del govern o segons es consideri necessari a discreció exclusiva del festival.

c. L’Organització de Sónar+D, Sónar de Dia i Sónar de Nit es reserva el dret d’expulsar al titular de l’entrada o denegar-li l’entrada si es nega a complir les mesures relatives al COVID-19 i altres malalties transmissibles sense motius raonables.

 

 1. Política de Guarda-roba.
   

Existeix un servei de guarda-roba per una tarifa. L’organització no accepta responsabilitat per danys, pèrdua o robatori de béns desats pels clients al guarda-roba.

Els horaris del guarda-roba són els mateixos que els d’obertura i tancament dels festivals.

 

 1. Menors d’Edat
   
  1. Els menors d’edat compresos entre els 16 i els 17 anys d’edat podran accedir als recintes de Sónar+D, Sónar de Dia i Sónar de Nit, quedant en tot cas prohibit el consum d’alcohol i tabac i podent procedir a l’expulsió del menor que infringeixi aquestes prohibicions. L’Organització del Festival es reserva la facultat de sol·licitar el document nacional d’identitat o passaport que acreditin l’edat de l’assistent a l’entrada del recinte o posteriorment dins d’aquest.
    
  2. Els menors de 16 anys podran accedir al recinte de Sónar de Dia, sempre que estiguin acompanyats del seu progenitor o tutor legal*. Els progenitors o tutors hauran d’emplenar la present “carta d’autorització i responsabilitat d’accés de menors”, i dur-la amb si en tot moment. L’Organització del Festival es reserva la facultat de sol·licitar l’esmentada carta d’autorització en qualsevol moment. En cap cas es permetrà l’entrada als menors de 16 anys al recinte de Sónar de Nit. Els menors a partir de 7 anys hauran de pagar entrada.
    
  3. És responsabilitat del titular o posseïdor de l’entrada comprovar les restriccions d’edat aplicables al festival abans de comprar les entrades (i qualsevol incompliment d’aquestes restriccions pot donar lloc al fet que es denegui l’entrada al titular de l’entrada o se’l retiri de l’emplaçament).
    
 2. Desplaçament a SÓNAR+D, SÓNAR DE DIA I SÓNAR DE NIT
   
  1. Els desplaçaments als recintes i l’estacionament corren per compte i risc del titular de l’entrada.
    
  2. Per tal de protegir el medi ambient, s’aconsella l’ús del transport públic.
    
 3. Prohibició de l’ús de les entrades amb finalitats publicitàries
   

La possessió de l’entrada no dona dret a utilitzar-la amb finalitats publicitàries, de marketing o promoció. El seu ús indegut obligarà a l’anunciant i/o usuari no autoritzat a fer efectiu el pagament d’una sanció equivalent a mil vegades el preu de l’entrada d’import més gran de l’esdeveniment, sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix, l’entrada detectada que infringeixi aquesta prohibició podrà serà requisada, quedant anul·lada amb caràcter immediat.

 

 1. Condicions particulars de venda:
   

Es poden consultar les condicions particulars de la compra en aquest enllaç.

 

 1. Alteració o suspensió del festival
   
  1. L’Organització es reserva en qualsevol moment el dret d’alterar, modificar o suspendre el programa de Sónar+D, Sónar de Dia i Sónar de Nit per causes alienes a la seva voluntat. En cap cas l’alteració o modificació del programa donarà lloc al dret de reemborsament de les entrades.
    
  2. L’Organització farà els seus millors esforços per evitar les incomoditats que la modificació o suspensió del programa de Sónar+D i/o Sónar de Dia i/o Sónar de Nit pugui suposar mitjançant, per exemple, la reestructuració dels horaris d’actuació.
    
  3. En cas de cancel·lació total de Sónar+D i Sónar de Dia i Sónar de Nit, els clients podran sol·licitar el reemborsament en el termini que legalment s’estableixi des de la comunicació pública de la cancel·lació i en la forma que l’Organització estableixi a aquest efecte arribat el cas.
    

Sense perjudici de l’anterior, la cancel·lació, total o parcial, de Sónar+D i/o Sónar de Dia i/o Sónar de Nit per causes fortuïtes i/o de força major no donarà lloc a la devolució de l’import de l’entrada, entenent-se com a causa de força major el que s’estableix a aquest efecte en el Codi Civil i la Jurisprudència dels jutjats i tribunals espanyols, entenent-se inclòs a tal concepte qualsevol circumstància que, estant més enllà del control de l’organitzador de l’esdeveniment, recomani per raons de seguretat, prudència i/o risc per a tercers, la cancel·lació de Sónar+D i/o Sónar de Dia i/o Sónar de Nit.

En el cas de devolució d’entrades, aquesta devolució únicament afectarà l’import d’aquestes, excloent expressament les despeses en les quals pogués haver incorregut el client com, a títol enunciatiu, els viatges, allotjaments o qualsevol altra despesa relacionada amb l’assistència al festival.

 

 1. Drets de propietat intel·lectual i imatge
   
  1. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats, directament o indirectament, de les presentacions artístiques o qualssevol altres que donessin lloc amb motiu de la celebració de Sónar+D, Sónar de Dia i Sónar de Nit, quedant terminantment prohibida la captació, filmació o enregistrament d’imatges o sons per realitzar un ús no estrictament personal sense la prèvia autorització escrita de l’organitzador.
    
  2. La marca Sónar i les seves derivades són propietat d’Advanced Music SL i la seva utilització queda terminantment prohibida sense la prèvia autorització escrita de l’organitzador.
    
  3. El públic assistent consent la seva aparició en imatges i enregistraments d’imatge i so preses per qualsevol tipus de mitjà per a la seva posterior difusió informativa, promocional i/o comercial de Sónar+D, Sónar de Dia i Sónar de Nit i autoritza el seu ús de manera gratuïta. Les imatges poden aparèixer en qualsevol mitjà i suport a tot el món i de manera indefinida.
    
 2. Fulls de reclamacions

 

L’Organitzador tindrà fulls de reclamacions a disposició del públic de SÓNAR als llocs previstos per la normativa vigent en cas que els sol·licitessin.

 

 1. Privacitat i protecció de dades
   

Les dades de caràcter personal dels usuaris d’aquesta pàgina web, seran tractats de conformitat amb la Política de Privacitat i la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal que es pot consultar en aquest enllaç.

 

 1. Advertiments i recomanacions
   
  1. A Sónar+D, Sónar de Dia i Sónar de Nit, es poden utilitzar llums estroboscòpiques, pirotècnia, làser i màquines de fum.
    
  2. La música alta pot fer malbé l’oïda.
    
  3. El festival es pren molt seriosament les necessitats de les persones discapacitades o amb altres requisits d’accés i anima activament a persones amb qualsevol tipus de discapacitat a assistir al festival.
    
    
 2. Reserva legal

 

L’Organització estarà legitimada per a prendre les mesures legals, tant civils com penals, que estimi oportunes contra els causants de qualsevol intent d’estafa, violació de drets i/o per danys causats a l’Organització, directament o indirecta.

 

 1. Legislació aplicable i tribunals competents

 

Aquestes condicions es regularan per la legislació espanyola que resulti d’aplicació. Quan la legislació aplicable permet a les parts triar el fur, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre el coneixement de les divergències que es poguessin derivar de la interpretació o aplicació d’aquestes condicions als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, sense perjudici dels drets del consumidor que podrà reclamar davant els tribunals del seu domicili.