El respecte pel planeta i les persones, una prioritat per a SónarA Sónar, mantenim un fort compromís amb el medi ambient i amb tots els i les assistents al festival. Així doncs, Sónar 2024 reforça les seves línies de treball, aquest any en especial les enfocades a la inclusió i l’adequada gestió de tots els residus.

Respecte pel medi ambient

Sónar manté el seu ferm compromís de minimitzar l’impacte ambiental del festival mitjançant l’aplicació, des de fa alguns anys, de mesures i accions que són fruit d’un treball conjunt entre la mateixa organització i els gestors dels equipaments, proveïdors i patrocinadors.

Per això, el festival treballa cada any en la constant millora de les següents línies d’acció:

 

RESIDUS I RECURSOS

Sónar porta a terme als seus recintes, amb la col·laboració de Fira Barcelona, una gestió integral dels residus, diferenciant-los en quatre fraccions (paper i cartró, vidre, envasos i reciclables i la resta). A més a més, des de 2024 el festival posarà un especial èmfasi a fer extensiva aquesta gestió als dies de muntatge i desmuntatge.

El 2024, Sónar renova la seva col·laboració amb Abono Km0 per seguir gestionant la fracció orgànica (detallada més endavant, a la secció ‘Circularitat’).

Sónar reutilitza més del 90% dels materials usats en les necessitats de muntatge o decoració: moquetes, mobiliari, decoració, senyalètica o la mateixa gespa de l’escenari SonarVillage by Estrella Damm.

S’eliminen pràcticament tots els tickets de paper (guardar-roba, menjar, invitacions, etc.), ja que estan incorporats a les polseres gràcies a la tecnologia SonarCashless.

Als espais d’hospitality, es fa servir aigua en llaunes d’alumini, el material que més bé es recicla i més dona suport a l’economia circular.

Com a novetat d’enguany, Sónar s’ha aliat amb Okollective per recuperar materials a partir d’estocs de merchandising d’edicions anteriors. Okollective és un estudi que, mitjançant el procés conegut com a upcycling, ha transformat aquest stock en productes nous, donant-los una nova vida (detallada més endavant, a la secció ‘Conscienciació’).

 

ENERGIA

Gràcies a Fira Barcelona, el consum elèctric del festival prové per complet d’energies renovables. El recinte de Sónar de Nit té un dels parcs fotovoltaics sobre coberta més importants del món, amb 25.947 panells sobre 135.000 m.

Tots els espais climatitzats del festival estan gestionats amb tecnologia IoT, que permet optimitzar el consum en tot moment.


MOBILITAT

Els proveïdors de Sónar són empreses que, en un 90%, provenen de l’àrea de Barcelona. D’aquesta manera es minimitza també el transport i s’afavoreixen la producció i la indústria locals.

En termes de mobilitat, Sónar de Dia i Sónar de Nit són accessibles fàcilment en transport públic, en bicicleta o a peu i estan també connectats porta a porta mitjançant busos llançadora (SonarBus).

A més, qualsevol ticket per al festival disposa d’un 20% de descompte en la targeta de transport Hola Barcelona! Travel Card, que permet moure’s per tota la ciutat i la seva àrea metropolitana.


MENJAR I BEURE

Sónar prioritza l’elecció d’operadors de restauració que treballin propostes de proximitat i productes de temporada i s’ha anat incrementant la presència de propostes gastronòmiques plant-based.

La vaixella, la coberteria i els tovallons tindran un cop més el certificat ‘OK Home Compost’ per poder recuperar els materials en forma d’adob gràcies a la col·laboració amb Abono Km0, esmentada anteriorment i detallada més endavant.

Tots els productes que se serveixen a les barres, inclosa l’aigua, es reben en envasos de vidre retornable.

Per al servei de begudes disposem de gots i copes reutilitzables. El got Sónar, a més, es pot recuperar per produir nous gots (se n’amplia informació a continuació).

Amb aquestes mesures, s’han eliminat en més d’un 90% els plàstics d’un sol ús.

 

CIRCULARITAT

Sónar continua treballant per donar circularitat a tots els materials.

 

· Got

El got de Sónar 2024 és reutilitzable 100% reciclable. Està fabricat a Catalunya a partir de clofolla d’arròs sobrant dels conreus del Delta de l’Ebre, així que contribueix a la reutilització de recursos sense necessitat de tornar a conrear i produir. Durant aquest procés de fabricació, assolit gràcies a la col·laboració d’Estrella Dammreduïm les emissions de CO en un 72% amb relació als processos de fabricació estàndard, perquè necessita menys energia per a la seva fabricació i aprofita recursos existents.

Però, a més a més, tenim pensat donar una segona vida al got. Recuperarem els gots bruts un cop finalitzat l’esdeveniment per donar circularitat al procés, ja que la seva composició permet fabricar gots nous amb aquests residus, després de sotmetre’ls a un procés intern.

Si quan abandones el recinte no et vols quedar el got, deposita’l als contenidors habilitats a la sortida i ajuda’ns a completar el procés.

El got es vendrà a totes les barres del festival per 1,5 euros no retornables. Aquest cost servirà per cobrir parcialment tot aquest procés de circularitat.


· Vaixella

Sónar ha unificat el material biodegradable de les vaixelles dels operadors de restauració per assegurar la circularitat a l’hora de fer l’adob amb Abono Km0, exigint el certificat OK Home Compost de tots els materials utilitzats.

Abono Km0 recuperarà en forma d’adob aquests materials, així com les restes de cuina dels operadors de restauració presents al festival, per donar-los a horts urbans de Barcelona.

 

CONSCIENCIACIÓ

A Sónar, treballem no només per ser referent en el camp cultural i tecnològic, sinó també en el social. Ens sentim responsables envers la nostra societat i volem aprofitar la nostra capacitat per innovar, fomentar la diversitat, generar impacte econòmic i promoure la sostenibilitat per ser també altaveu i motor de canvi per a les persones. Així doncs, no només posem el focus en la correcta gestió dels residus, la circularitat dels materials i la inclusivitat de tothom, sinó que gaudim descobrint projectes que aporten un component pedagògic al nostre públic i als nostres proveïdors i col·laboradors.

Amb aquest objectiu, Sónar ha establert un preu mínim sobre les invitacions a manera d’aportació. La recaptació es donarà a l’Associació de Veïns del Poble-sec, una organització comunitària amb diverses activitats i iniciatives al barri barceloní del Poble-sec, on se celebra Sónar de Dia, i a Ramats de Foc, un projecte silvopastoral gestionat per la Fundació Pau Costa que ajuda a gestionar el risc d’incendis forestals a través de la pastura.


Més informació sobre Ramats de Foc:

Davant d’un context d’incendis cada cop més nombrosos i violents, fruit, moltes vegades, del deteriorament de la massa forestal pel seu abandonament i la sequedat provocada per la crisi climàtica, la Fundació Pau Costa va crear el 2007 el projecte Ramats de Foc. L’objectiu és potenciar la contribució de la ramaderia extensiva en la prevenció i gestió del risc d’incendis a través de la pastura de ramats, que redueix el combustible vegetal.

Hi ha dos aspectes del projecte que el fan únic:

 • El pasturatge es duu a terme en àrees forestals pròximes a les ciutats de Girona i Tarragona, zones que els bombers identifiquen com a àrees estratègiques, ja que són espais crítics per a la gestió d’incendis. Aquestes àrees són posteriorment validades per administracions públiques.

   
 • Els productes làctics i càrnics que generen els ramats obtenen el segell Ramats de Foc, que aporta valor a un producte que ha contribuït a la prevenció i gestió d’incendis forestals. És, per tant, un projecte que implica els/les ciutadans/es com a consumidors/es.

 

Actualment, Ramats de Foc disposa de 60 pastors i prop de 50 establiments que comercialitzen 

productes amb el seu segell. El projecte també incorpora ramats no productius, però igualment importants, ja que redueixen el combustible forestal.

Sónar 2024, es podrà degustar al restaurant de l’àrea SonarVip by Red Bull de Sónar de Dia una selecció de formatges artesans provinents de ramats adherits a aquest projecte.

Marta CarolaTomàs Plana expliquen de primera mà la importància d’aquest projecte:

https://www.youtube.com/watch?v=p6WPjR6xo7s

https://www.youtube.com/watch?v=zPj9bcFI2QM

 

Upcycling:

Així mateix, Sónar inicia el 2024 una nova col·laboració amb Okollective, un taller de disseny situat al barri del Poblenou de Barcelona. Amb ell, donarem una nova vida a alguns productes heritage emmagatzemats per crear peces de merchandising exclusives i molt limitades, ja que són confeccionades a mà, d’una en una i en un taller local. A través d’aquest procés d’upcycling, reduïm la petjada ecològica reutilitzant materials ja existents.

 

 

Respecte per totes les persones assistents al festival

Sónar s’enorgulleix de reunir gent d’orígens, experiències, cultures i identitats diverses. Cada any diferents estils de vida, interessos i idees convergeixen per donar vida al festival que coneixem. Fer de Sónar un festival inclusiu és una part essencial del projecte.

L’equip humà de Sónar treballa perquè el festival i els seus actes siguin segurs per a persones de tots els gèneres, cultures, edats, classes i capacitats diverses.

 

ACCESSIBILITAT I INCLUSIÓ

Sónar treballa per ser, any rere any, un festival accessible i, per tant, no excloent.

Ens esforcem constantment a eliminar o, almenys, reduir les barreres que imposa l’entorn, ja siguin físiquesactitudinals comunicatives, ja que eviten que les persones puguin participar en la societat en condicions d’igualtat i amb autonomia.

Això demana un treball continuat i en constant actualització, millorant edició rere edició. S’ha desenvolupat un Pla d’Accessibilitat de la mà de la Fundació Music for All, basat en un diagnòstic d’accessibilitat fet l’any passat, per marcar els passos a seguir en matèria d’accessibilitat. En aquest moment, Sónar disposa de:

 • formulari a sonar.es amb l’objectiu d’atendre diferents necessitats;
 • mesures d’accessibilitat disponibles sota petició: seients preferents a les ponències de Sónar+D, motxilles vibratòries, codis NaviLens, programació en braille, etc.;
 • carrils d’accés preferent;
 • punts de check-in, recàrrega de polseres i incidències d’ús preferent per a persones amb necessitats especials, incloent mostradors baixos per a persones en cadira de rodes;
 • taules d’ús preferent per a persones amb necessitats especials a les zones de menjar;
 • banys accessibles;
 • cinc barres de bar amb mostradors accessibles per a persones en cadira de rodes a Sónar de Dia i set més a Sónar de Nit;
 • servei de llançadora SonarBus adaptat a persones amb mobilitat reduïda;
 • personal format en punts d’informació;
 • plataformes elevades d’ús exclusiu per a persones amb necessitats especials, amb bona visibilitat de tots els escenaris, equipades i senyalitzades;
 • possibilitat de venir acompanyat/da d’una persona si tens un certificat de discapacitat superior al 65%.

A més, Sónar 2024 s’ha aliat amb Dinder, la primera app de cites i plans per a persones amb discapacitatL’objectiu és que els usuaris i les usuàries puguin accedir en igualtat de condicions a tot el que Sónar ofereix.

 

DIVERSITAT, IGUALTAT I SEGURETAT

Sónar participa en el compromís d’igualtat, així que no tolera cap tipus de conducta discriminatòria per qualsevol motiu de raça, gènere, edat, nacionalitat, cultura, religió, orientació sexual o qualsevol altre.

Col·laborem amb l’Observatori contra l’LGTBI-fòbia. A Sónar, les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans, no binàries i intersexuals es poden expressar amb total llibertat. Per això, no es permeten comportaments discriminatoris contra les persones LGTBIQ+.

Sónar té una política de TOLERÀNCIA ZERO en relació amb la discriminació, l’assetjament i l’abús en qualsevol de les seves formes. Es treballa constantment per garantir que artistes, treballadors i assistents se sentin segurs benvinguts.

Tant l’equip de professionals que forma Sónar com tots els professionals que treballen in situ al festival han rebut la formació necessària per actuar davant d’un cas de discriminació o violència de qualsevol mena. Això no vol dir que sempre es faci bé, però sí que es fa tot el possible per aprendre de qualsevol comentari, incident o error i evitar que una mala situació es repeteixi. Que l’equip s’eduqui a si mateix és crucial, tant mitjançant l’assessorament extern com el diàleg intern.


Més informació sobre No callem:

Sónar s’enorgulleix de formar part del protocol No callemjuntament amb altres institucions i organitzacions del sector cultural i de l’oci. No callem és un protocol d’acció contra les agressions sexuals i LGTBI-fòbiques a locals d’oci promogut per l’Ajuntament de Barcelona. Totes les persones contractades per Sónar han estat degudament informades sobre el contingut i els diferents casos coberts pel protocol.

TOLERÀNCIA ZERO DAVANT QUALSEVOL TIPUS D’ASSETJAMENT: a Sónar, ens preocupem per mantenir un ambient segur i agradable per a tothom. Si, en algun moment, pateixes o presencies qualsevol agressió causada per una qüestió de gènere o identitat sexual, dirigeix-te al Punt Lila i LGTBIQ+, on hi haurà personal especialment format disposat a ajudar.


Més informació sobre Energy Control:

El benestar de tots els i les assistents és una prioritat per a Sónar i, com a tal, Energy Control segueix estant present al festival (l’estand és cada any a Sónar de Nit), oferint els seus serveis per a la prevenció i reducció de riscos en el consum de substàncies.


Més informació sobre Q de Festa!:

Des de 2012, Sónar disposa del distintiu de qualitat Q de Festa!, que atorga l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, que forma part de Party+ (The European Network For Safer Party Labels) i que certifica que Sónar ofereix al públic assistent diferents serveis per al seu benestar:

Des de SónarQ de Festa! es donen els següents consells per a assistents a festivals:

 • Fes servir crema solar de dia per protegir-te la pell, ulleres de sol per als ulls i taps per a les orelles.
 • Hidrata’t: hi ha múltiples punts d’accés a aigua gratuïta al recinte.
 • Fes pauses.
 • Alimenta’t, hi ha varietat d’opcions, dolces i salades.
 • Pacta un lloc per retrobar-te amb els teus amics i amigues per si et perds.
 • Gaudeix de les teves relacions des del respecte als límits dels altres. Si pateixes una agressió sexista, ves al Punt Lila i LGTBIQ+.
 • Si et trobes malament, demana ajuda al personal.
 • Algunes substàncies són més fortes que d’altres, informa’t al punt d’Energy Control localitzat a Sónar de Nit.
 • Si consumeixes, no condueixis; fes servir el transport públic.
 • Pensa per tu mateix/a i cuida la teva gent.