El respecte pel planeta i les persones, una prioritat per a SónarSónar és un festival decididament compromès amb el planeta i amb les persones; un compromís basat en el respecte pel medi ambient i per tots els i les assistents al festival. Per aquest motiu, Sónar 2023 es va mantenir ferm en unes línies de treball basades en la conscienciació, la prevenció de riscos i la minimització de l’impacte mediambiental del festival.
Respecte pel medi ambient

 

Sónar manté un ferm compromís per minimitzar l’impacte ambiental del festival, mitjançant l’aplicació, des de fa alguns anys, de mesures i accions que són fruit d’un treball conjunt entre la pròpia organització i els gestors dels equipaments, proveïdors i patrocinadors.

 

Per a això, el festival actualitza cada any el seu Pla de Sostenibilitat i Compromís Ambiental mitjançant les següents línies d'acció:

 

 

Residus i recursos

 

Sónar duu a terme als seus recintes, amb la col·laboració de Fira Barcelona, una gestió integral dels residus, diferenciant-los en quatre fraccions (paper i cartró, vidre, envasos i reciclables i tota la resta). A més, a Sónar 2023, el festival també va dur a terme una acció especial en col·laboració amb Abono Km0 per gestionar la fracció orgànica (detallada més endavant, a la secció ‘Circulabilitat’).

 

Sónar reutilitza també més del 90% dels materials emprats en les necessitats de muntatge o decoració: moquetes, mobiliari, decoració, senyalètica o la pròpia gespa de l’escenari SonarVillage by Estrella Damm.

 

S’eliminen pràcticament tots els tickets de paper (guarda-roba, menjar, invitacions…), ja que estan incorporats a les polseres gràcies a la tecnologia SonarCashless.

 

Als espais d’hospitality, s’utilitza aigua en llaunes d’alumini, el material que millor es recicla i més dóna suport a l’economia circular.

 

 

Energia

 

Amb la col·laboració de Fira Barcelona, tot el consum elèctric del festival prové d’energies renovables. El recinte de Sónar de Nit té un dels parcs fotovoltaics sobre coberta més importants del món, amb 25.947 panells sobre 135.000 m².

 

Tots els espais climatitzats del festival són gestionats amb tecnologia IoT, que permet optimitzar el consum en tot moment.

 

 

Mobilitat

 

Els proveïdors de Sónar són empreses que, en un 90%, provenen de l’àrea de Barcelona. Així, es minimitza també el transport i s’afavoreixen la producció i indústria locals.

 

En termes de mobilitat, Sónar de Dia i Sónar de Nit són accessibles fàcilment en transport públic, amb bicicleta o a peu i estan també connectats porta amb porta mitjançant busos llançadora (SonarBus).

 

A més, qualsevol amb ticket pel festival disposa d’un 30% de descompte en la targeta de transport Hola Barcelona! Travel Card, que permet moure’s per tota la ciutat i la seva àrea metropolitana.

 

 

Menjar i beguda

 

Sónar prioritza l’elecció d’operadors de restauració que treballin propostes de proximitat i productes de temporada i s’ha anat incrementant la presència de propostes gastronòmiques plant-based

 

El menjar es serveix des de 2018 amb vaixella i coberts biodegradables i/o compostables. El 2023, tota la vaixella, la coberteria i els tovallons tenien el certificat ‘home compost’ per poder recuperar aquests materials en forma d’abonament gràcies a la col·laboració amb Abono Km0, abans esmentada i detallada més endavant.

 

Des de 2018, es reben els productes que se serveixen a les barres, inclosa l’aigua, en envasos de vidre retornable

 

Per al servei de begudes en got, es compta amb el got de Sónar, reutilitzable i biodegradable (s’amplia informació a continuació), mentre que el vi es serveix en copes reutilitzables i reemborsables.

 

Amb aquestes mesures, s’han eliminat en més d’un 90% els plàstics d’un sol ús.

 

 

Circulabilitat

 

Sónar, en el seu trentè aniversari, ha donat circularitat 360º als gots i la vaixella utilitzats al festival, així com a totes les restes orgàniques, gràcies a la col·laboració abans esmentada amb Abono Km0.

 

 

· Got

 

El got de Sónar 2023 era un got biodegradable desenvolupat per Ecogots, al qual se li va donar total circularitat, gràcies, a més d’Abono Km0, a Estrella Damm.

 

Es tractava d’un got compost per pela d’arròs, un petit percentatge de plàstic PP i un additiu que feia que fos 100% biodegradable. El got té una vida útil de dos anys des de la data de fabricació, moment en què comença la fase de degradació per acció de l’aire, la llum i la humitat. En tres anys, els gots es degraden completament sense deixar residus ni microplàstics, ja que el residual pot ser digerit per fongs i bacteris, transformant-se en CO2, aigua i biomassa.

 

Abono Km0, que és un gestor de residus de la fracció orgànica, va recollir tots els gots bruts generats al festival i va accelerar el procés de degradació per obtenir abonament i humus de cuc en un termini de sis mesos.

 

Es van recollir 208.870 gots (90.150 a Sónar de Dia i 118.720 a Sónar de Nit), el que suposa un total de 7.728,19 kg.

 

Actualment, els gots es troben a la planta de compostatge i vermicompostatge d’Abono Km0, situada a Vilassar de Mar, on ja han començat el procés de digestió ecològica. Primer, els gots són triturats per incorporar-se com a estructurant juntament amb d’altres restes orgàniques riques en líquid i nitrogen, elaborant així piles de compostatge termòfil estàtiques. Després d’un mes d’altes temperatures naturals que acceleren el procés de biodegradabilitat, es deixaran madurar durant dos mesos més en fileres voltejades de compostatge, per després acabar sent digerides als llits de cucs en els últims tres mesos del procés.

 

El got es venia a totes les barres del festival per 1 euro no reemborsable. El cost del got va servir per cobrir parcialment tot aquest procés de circulabilitat.

 

 

· Vaixella

 

Sónar ha unificat el material biodegradable de les vaixelles dels operadors de restauració per assegurar la circulabilitat a l’hora de fer l’abonament amb Km0, exigint el certificat OK Home Compost de tots els materials utilitzats.

 

En total, s’han recuperat 773,63 kg del que es coneix com a restes de saló (plats i altres elements de vaixella compostable -cartró, paper i ítems de PLA-, així com petites restes de menjar presents en aquestes restes).

 

Avui dia, les restes de saló es troben igualment a la planta de compostatge i vermicompostatge d’Abono Km0 a Vilassar de Mar, on ja està en marxa aquest mateix procés de digestió ecològica. A diferència dels gots, aquestes restes de saló han passat una inspecció visual prèvia per tal de separar els possibles impropis que puguin haver acabat al lot. Després d’això, es van ingressar com a bedding de fons per a llits de cucs recentment activats. Una altra porció de les restes es va barrejar juntament amb les restes de cuina per proveir d’estructurant i material sec en la mescla ideal per a compostatge estàtic termòfil.

 

Amb aquesta iniciativa, Sónar busca retornar a la terra allò que ve de la terra, ja que l’adob generat es dóna a un camp amb l’ajuda d’Estrella Damm.

 

 

· Restes de menjar

 

Al llarg dels tres dies i les dues nits de Sónar 2023 es van recuperar 287,83 kg de menjar (123,38 kg a Sónar de Dia i 164,45 kg a Sónar de Nit).

 

De la mateixa manera que els gots i les restes de saló, les restes de menjar es troben ja ingressades a la planta de compostatge i vermicompostatge d’Abono Km0 a Vilassar de Mar, per activar també el seu procés de digestió ecològica.

 

Aquestes restes de menjar es van barrejar homogèniament amb material estructurant com les serradures i part de la vaixella compostable per crear un correcte compostatge termòfil inicial.

 

 

· Càlcul de l’estalvi de CO2

 

Sumant les tres fraccions (gots, restes de saló i restes de menjar) selectivament recuperades durant el festival, es pot calcular el CO2 equivalent que s’hauria emès en cas de no haver comptat amb una gestió de compostatge anaeròbic com la d’Abono Km0.

 

Separar els residus compostables en aquestes tres fraccions no només facilita la manipulació, recollida i transport de cada tipus de residu, sinó que també ens permet fer un càlcul més precís de la reducció d’emissions de CO2 aconseguides, ja que el nivell d’emissions depèn dels materials i substàncies que componen cada tipus de residu. Aquests són els resultats finals:

 

· Gots | 7.728,19 kg | coeficient: 1,42

· Restes de saló | 773,63 kg | coeficient: 3,14

· Restes de menjar | 287,83 kg | coeficient: 0,88

 

Utilitzant aquests coeficients i les fórmules matemàtiques de la calculadora d’emissions Stop Waste, es pot afirmar que s’ha aconseguit evitar emetre 13,7 tones de CO2.

 

 

Conscienciació

 

Sónar va establir un preu mínim sobre les invitacions, a mode d’aportació, i la recaptació es va donar a Ramats de Foc, un projecte silvopastoral gestionat per la Fundació Pau Costa que ajuda a gestionar el risc d’incendis forestals a través del pasturatge.

 

Ramats de Foc

Davant un context d’incendis cada cop més nombrosos i violents, fruit, en moltes ocasions, del deteriorament de la massa forestal pel seu abandonament i la sequedat provocada per la crisi climàtica, la Fundació Pau Costa va crear el 2007 el projecte Ramats de Foc. L’objectiu és potenciar la contribució de la ramaderia extensiva en la prevenció i gestió del risc d’incendis a través de la pastura de ramats, reduint el combustible vegetal.

 

Hi ha dos aspectes del projecte que el fan únic:

 

 • El pasturatge es duu a terme en àrees forestals pròximes a les ciutats de Girona i Tarragona, zones que els bombers identifiquen com a àrees estratègiques, ja que són espais crítics per a la gestió d’incendis. Aquestes àrees són posteriorment validades per administracions públiques.
   

   

 • Els productes lactis i carnis que generen els ramats obtenen el segell Ramats de Foc, aportant valor a un producte que ha contribuït a la prevenció i gestió d’incendis forestals. És, per tant, un projecte que implica els ciutadans i ciutadanes, com a consumidors/es.

 

Actualment, Ramats de Foc compta amb 60 pastors i prop de 50 establiments que comercialitzen productes amb el seu segell. El projecte també incorpora ramats no productius, però igualment importants, ja que redueixen el combustible forestal.

 

A Sónar 2023, es va poder degustar la vedella provinent de ramats adherits a aquest projecte, així com el formatge Sauló de la granja La Segalla.

 

Marta Carola i Tomàs Plana expliquen de primera mà la importància d’aquest projecte:

 

https://www.youtube.com/watch?v=p6WPjR6xo7s

https://www.youtube.com/watch?v=zPj9bcFI2QM 

 

 

Respecte per totes les persones assistents al festival

 

Sónar s’enorgulleix de reunir gent d’orígens, experiències, cultures i identitats diverses. Cada any, diferents estils de vida, interessos i idees convergeixen per donar vida al festival que coneixem. Fer de Sónar un festival inclusiu és part essencial del projecte.

 

L’equip humà de Sónar treballa per a què el festival i els seus actes siguin segurs per a persones de tots els gèneres, cultures, edats, classes i diferents capacitats.

 

 

Accesibilitat

 

Sónar treballa per ser, any rere any, un festival accessible i, per tant, no excloent. Això requereix un treball continuat i en constant actualització, millorant edició rere edició. S’ha desenvolupat un pla basat en un diagnòstic d’accessibilitat per marcar els passos a seguir en matèria d’accessibilitat. Avui dia, Sónar compta amb:

 

 • formulari a sonar.es amb l’objectiu d’atendre diferents necessitats
   
 • accés gratuït a qualsevol que acompanyi a una persona amb certificat de discapacitat superior al 65%
   
 • carril d’accés preferent
   
 • banys accessibles
   
 • servei de llançadora SonarBus adaptat a persones amb mobilitat reduïda
   
 • personal format a punts d’informació
   
 • plataformes elevades amb bona visibilitat dels escenaris principals, senyalitzades amb banderoles i degudament equipades
   

 

 

Diversitat, igualtat i seguretat

 

Sónar participa en el compromís d’igualtat, no tolerant cap mena de conducta discriminatòria per qualsevol motiu de raça, gènere, edat, nacionalitat, cultura, religió, orientació sexual o qualsevol altra.

 

Sónar té una política de TOLERÀNCIA ZERO cap a la discriminació, l’assetjament i l’abús en qualsevol de les seves formes. Es treballa constantment per garantir que artistes, treballadors i assistents se sentin segurs i benvinguts.

 

Tant l’equip de professionals que forma Sónar com tots els professionals que treballen in situ al festival han rebut la formació necessària per actuar davant un cas de discriminació o violència de qualsevol tipus. Això no significa que sempre es faci bé, però sí que es fa tot el possible per aprendre de qualsevol comentari, incident o error i evitar que una mala situació es repeteixi. Que l’equip s’eduqui a si mateix és crucial, tant mitjançant l’assessorament extern com el diàleg intern.

 

No Callem

Sónar s’enorgulleix de formar part del protocol No Callem, juntament amb altres institucions i organitzacions del sector cultural i de l’oci. “No Callem” és un protocol d’acció contra les agressions sexuals a locals nocturns promogut per l’Ajuntament de Barcelona. Totes les persones ocupades per Sónar han estat degudament informades sobre el contingut i els diferents casos coberts pel protocol.

 

TOLERÀNCIA ZERO: Que tothom se senti segur/a i gaudeixi del festival és imprescindible. Si, en qualsevol moment, comportaments o accions alienes t’incomoden, dirigeix-te a un Punt Lila, on hi haurà personal especialment format disposat a ajudar-te.

 

Energy Control

El benestar de tots els i les assistents és una prioritat a Sónar i, com a tal, Energy Control continua sent present al festival (l’stand es troba a Sónar de Nit), oferint els seus serveis per a la prevenció i reducció de riscos en el consum de substàncies.

 

Q de Festa!

Des de 2012, Sónar disposa del distintiu de qualitat Q de Festa!, que atorga la Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, que forma part de Party+ (The European Network For Safer Party Labels) i que certifica que Sónar ofereix al públic assistent diferents serveis per al seu benestar. 

 

Des de Sónar i Q de festa! et donem els següents consells:

 

 • Utilitza crema solar de dia per protegir la teva pell, ulleres de sol pels ulls i taps per a les oïdes
   
 • Hidrata’t: hi ha múltiples punts d’accés a aigua gratuïta al recinte
   
 • Fes pauses
   
 • Alimenta’t, hi ha varietat d’opcions, dolces i salades
   
 • Pacta un lloc per retrobar-te amb els teus amics i amigues, per si et perds
   
 • Gaudeix de les teves relacions des del respecte als límits dels altres. Si pateixes una agressió sexista, acudeix al punt lila
   
 • Si quelcom et senta malament, demana ajuda al personal
   
 • Algunes substàncies són més fortes que d’altres, informa’t al punt d’Energy Control localitzat a Sónar de Nit
   
 • Si consumeixes, no condueixis. Utilitza el transport públic
   
 • Pensa per tu mateix i cuida de la teva gent