13 SonarAgora_ Kode9 & MoorMother _SergioAlbert_20230616.jpg
19/07/2023Sónar 2023 va reduir en 13,7 tones l’emissió de CO2 del festival gràcies a la col·laboració amb Abono Km0

Sónar és un festival decididament compromès amb el planeta i amb les persones; un compromís basat en el respecte pel medi ambient i per tots els i les assistents al festival.

 

Per aquest motiu, Sónar 2023 es va mantenir ferm en unes línies de treball basades en la conscienciació i la minimització de l’impacte mediambiental del festival (tota la informació sobre els compromisos de Sónar està disponible aquí).

 

 

Materials compostables per garantir la circulabilitat

 

Per minimitzar l’impacte mediambiental del festival, Sónar va reforçar en aquesta 30a edició les propostes gastronòmiques de proximitat i va comptar amb un got biodegradable i una vaixella composta per materials biodegradables i certificats, prenent mesures significatives quant a la gestió d’aquests residus orgànics en col·laboració amb el gestor Abono Km0.

 

El got de Sónar 2023desenvolupat per Ecogots en col·laboració amb Estrella Damm, era biodegradable i estava compost per pela d’arròs, un petit percentatge de plàstic PP i un additiu que feia que fos 100% biodegradable. I el material biodegradable de les vaixelles dels operadors de restauració es va unificar a 2023 per assegurar la circulabilitat, exigint el certificat OK Home Compost de tots els materials utilitzats.

 

 

El treball de recollida d’Abono Km0 a Sónar

 

Abono Km0 va recollir en total 208.870 gots (90.150 a Sónar de Dia i 118.720 a Sónar de Nit), la qual cosa va suposar un total de 7.728,19 kg. Quant a la vaixella, es van recuperar 773,63 kg del que es coneix tècnicament com a restes de saló. I, quant al menjar, al llarg dels tres dies i les dues nits es van recuperar 287,83 kg de menjar (123,38 kg a Sónar de Dia i 164,45 kg a Sónar de Nit).

 

Tots aquests residus es troben ja a la planta de compostatge i vermicompostatge d’Abono Km0, situada a Vilassar de Mar, on ja ha començat el procés de digestió ecològica. Cada tipus de residu està vivint el seu propi procés, per garantir així la seva circulabilitat completa, ja que l’adob generat es dóna a un camp amb l’ajuda d’Estrella Damm (pots consultar les particularitats de cadascun aquí).

 

 

Un estalvi d’1,37 tones de CO2

 

Separar els residus compostables en aquestes tres fraccions no només facilita la manipulació, recollida i transport de cada tipus de residu, sinó que també ens permet fer un càlcul més precís de la reducció d’emissions de CO2 aconseguides, ja que el nivell d’emissions depèn dels materials i substàncies que componen cada tipus de residu.

 

Així doncs, sumant les tres fraccions (gots, vaixella i restes de menjar) selectivament recuperades durant el festival, es pot calcular el CO2 equivalent que s’hauria emès en cas de no haver comptat amb una gestió de compostatge anaeròbic com la d’Abono Km0. Aquests són els resultats finals:

 

- Gots | 7.728,19 kg | coeficient: 1,42

- Restes de saló | 773,63 kg | coeficient: 3,14

- Restes de menjar | 287,83 kg | coeficient: 0,88

 

Utilitzant aquests coeficients i les fórmules matemàtiques de la calculadora d’emissions Stop Waste, es pot afirmar que Sónar 2023 va aconseguir reduir en 13,7 tones l’emissió de CO2 del festival.

 

 

Els compromisos de Sónar

 

Però el compromís de Sónar amb el planeta va molt més enllà de la circulabilitat. El festival treballa també per optimitzar l’ús de l’aigua i de l’energia, així com la mobilitat de treballadors, proveïdors i públic, la gestió d’altres recursos com el paper, afavorir l’eliminació de tota mena de materials que acabin convertint-se en residus no compostables, l’augment de la retornabilitat dels envasos i la conscienciació.

 

Una novetat a Sónar 2023 va ser que el festival va establir un preu mínim sobre les invitacions, a mode d’aportació, i la recaptació es va donar a Ramats de Foc, un projecte silvopastoral gestionat per la Fundació Pau Costa que ajuda a gestionar el risc d’incendis forestals a través del pasturatge.

 

Tota aquesta informació, així com la relativa al compromís de Sónar amb totes les persones assistents al festival, està disponible aquí.