Sasha Costanza-ChockTalk
Sasha.jpg
US
dijous 1317:30 - 18:00
Stage+D
No a la IA per al genocidi! Necropolitica algorítmica durant la fi de l’Imperi. Visuals de Los Voluble.

‘Necropolítica algorítmica durant la fi de l’Imperi’ és una protesta multimèdia contra el creixent desplegament de sistemes d’IA per vigilar, controlar i condemnar a mort a aquells subjectes biopolítics que es resisteixen a la plena incorporació a l’heteropatriarcat globalitzat de la supremacia blanca, la cisnormativitat, el capitalisme i el colonialisme. En aquesta performance, Sasha Costanza-Chock presenta un text crític intercalat amb performance en viu i poemes curts de Michelle Rodríguez Olivero i Yara Liceaga Rojas de Poetry Is Busy Studio. Mitchell de León d’Studio Maldád proporciona una banda sonora de ritmes i sons, mentre que Los Voluble entrellacen samples de vídeo i superposicions de text per amplificar la narrativa.

Presented by SEIDORS2023_Web_Logos180x88_Seidor.png