SonarImage 1997S1997-LOGO.png
Crèdits

Concepte i Direcció: Sergio Caballero / Advanced Music
Disseny Gràfic: Albert Claret (Mubimedia) / Advanced Music
Fotografia de campanya: Sergio Caballero / Albert Claret
Fotografia de campanya (Família): Leila Méndez / Sergio Caballero / Albert Claret (Mubimedia)

  • 97.jpg
  • 97b.jpg
  • 97d.jpg
  • 97e.jpg
  • 97-E.jpg
  • 97-C.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg