SonarImage 2007
SonarImage 2007
SonarImage 2007

Crèdits:

Concepte i Direcció: Sergio Caballero / Advanced Music
Disseny Gràfic: Angel Uzkiano / Advanced Music
Director de fotografia de video: Albert Serradó