SonarPark by DICE

Lechuga Zafiro

UY

  • Dijous 16 21:45 - 23:00

    Sónar de Dia - SonarPark by DICE

Tradició, experimentalisme i innovació clubber

L'uruguaià Lechuga Zafiro és molt més que una curiositat a l'escena musical mundial. Tan influenciat per les tradicions dels pobles de la seva Llatinoamèrica natal com per les innovacions de la cultura de club global, el domini tècnic i l'aventurisme sonor de Pablo de Vargas han donat com a resultat aquesta cosa rara: música de club exteriorment experimental amb cor, ànima i identitat úniques.