SonarImage 2013
SonarImage 2013

Crèdits:

Produït per: Advanced Music
Direcció: Sergi Caballero
Direcció de fotografia: Marc Gómez del Moral

Edició: Irene Blánquez
Coreografia: Gentian Doda
Ballarines: Cheeky Cheerky

Música: “Strings of life” – Derrick May
Courtesy of Transmat Records Original by May / James
© IMAGEM LONDON LTD ESPAÑOLA