SonarImage 2004
SonarImage 2004
SonarImage 2004

Crèdits:

Concepte i Direcció d’Art: Sergio Caballero / Advanced Music
Disseny Gràfic: Angel Uzkiano / Advanced Music
Assistent de Disseny Gràfic: Esther Pacheco
Fotografia: Biel Capllonch
Assistents de Fotografia: Genara Neyra / Gartzen