Objectes
perduts

Degut a la nova llei de protecció de dades personals, les carteres, documents d'identitat i telèfons mòbils han estat entregats a les autoritats corresponents. Per a més informació pots contactar amb [email protected].

Per la resta d'objectes perduts (roba, ulleres, claus, etc.) envia un correu a [email protected]. Reservarem els objectes fins al divendres 6 de juliol. El dilluns 9 de juliol també seran entregats a les autoritats corresponents.