Objectes
perduts

Degut a la nova llei de protecció de dades personals, les carteres, documents d'identitat i telèfons mòbils s'entregaran directament a les autoritats corresponents. Per a més informació pots contactar amb sonar@sonar.es.

Per la resta d'objectes perduts (roba, ulleres, claus, etc.) envia un correu a sonar@sonar.es. Reservarem els objectes fins el dijous 16 de juliol. El divendres 17 de juliol seran entregats a les autoritats corresponents.