SonarImage 2000
SonarImage 2000
SonarImage 2000

Crèdits:

Concepte: Sergio Caballero / Advanced Music
Direcció d’Art: Sergio Caballero / Advanced Music / Albert Claret (Mubimedia)
Disseny Gràfic: Albert Claret (Mubimedia) / Advanced Music
Producció: Ana Faura
Assistent de Disseny Gràfic: Qubala / Clara Hernández (Mubimedia)
Fotografia: Biel Capllonch
Assistents de Fotografia: Toni Barrera / Genara Neyra